Giriş

Giriş

0 344 225 83 00   |    

Hasta Hakları

hasta haklari

HASTA VE YAKINLARI

HASTA VE HASTA YAKINLARININ HAK VE SORUMLULUKLARI:

Hastanemizde Hasta Hakları birimi bulunmaktadır. Hasta Hakları birimi hastaların sadece haklarını korumakla kalmaz aynı zamanda hastaların hastane içinde yaşadıkları her soruna çözümde ararlar. Hasta hakları insan haklarının sağlık alanına yansımasıdır. Herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmadan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesidir.

Bu amaçla kurumumuz; Özel DEVAKENT HASTANESİ olarak, misyon, vizyon ve kalite politikamızın ortaya koyduğu ilkelerle siz hastalarımızın ve yakınlarının hakları ile bizlerden beklentileriniz hakkında bilgilendirme sorumluluğunu taşımaktayız.

HASTA HAKLARININ AMACI:

Sağlık hizmetlerinden tam yararlanma konusunda siz hastalarımıza ve yakınlarınıza yardımcı olmak, hasta ile sağlık personeli ilişkisini desteklemek, geliştirmek ve bu ilişkinin etkinliğini arttırmak ve sağlık hizmeti ortamında iç kontrolü sağlamak.

HASTA VE HASTA YAKINLARININ HAKLARI:

Özel DEVAKENT HASTANESİ’ ne sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

Sağlık hizmetlerinden faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma,

Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durum ayrımı yapılmadan sağlık hizmeti alma,

Bilgi isteme: Verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenme,

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma ve tıbben sakınca görülmemesi durumunda sağlık kuruluşunu değiştirme,

Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi alma, olanaklı ise onları serbestçe seçme ve değiştirme,

Genel olarak bilgi isteme: Hastalığının tanısı, uygulanacak tıbbi işlemleri ve bunların faydaları ile muhtemel sakıncaları, tedavinin maliyeti, hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yazılı bilgi isteme,

Mahremiyete saygı gösterilme: Görsel ve işitsel gizliliğe uygun bir ortamda sağlık hizmeti alma,

Rıza alınması ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınması ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma,

Tedaviyi reddetme ve durdurma: Sorumluluğu kendisine ait olmak üzere uygulanması planlanan veya uygulanan tedaviyi reddetme ve durdurulmasını isteme,

Güvenlik: Güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme,

Dini vecibeleri yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde, sağlık hizmetlerinde aksamalara sebebiyet vermemek ve başkalarını rahatsız etmemek şartı ile dini vecibelerini serbestçe yerine getirme,

Saygınlık görme ve rahatlık: İnsani değerlere saygı gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma,

Ziyaret: Ziyaret Saatlerimiz 10:00 - 22:00 saatleri arasındadır.

Refakatçi bulundurma: Mevzuatın ve kuruluşun imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurulmasını isteme,

Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanma,

Sürekli hizmet alma: Sağlık hizmetlerinden gerektiği sürece yararlanma,hakkı vardır.

Resmi Gazete, Tarih:01.08.1998; Sayı: 23420 – Hasta Hakları Yönetmeliği’nden alınmıştır.

Özel DEVAKENT HASTANESİ’ ne sağlık hizmeti almak için başvuran hasta ve hasta yakınlarının çok daha iyi hizmet alabilmeleri için hastanemize başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte kendilerine düşen ve yerine getirmeleri gereken sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar:

Genel sorumluluklar:

 • Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
 • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
 • Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

Sosyal güvenlik durumu:

 • Hasta ve hasta yakınları, sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgi değişikliklerini zamanında bildirmek durumundadır.
 • Hasta, sağlık karnesinin vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

Sağlık çalışanlarını bilgilendirme:

 • Hasta ve hasta yakınları, sağlık bilgilerinin değerlendirilmesi, uygun tedavi ve bakımının sağlanabilmesi için gerekli olduğundan, yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak aktarmak sorumluluğundadır.

Hastane kurallarına uyma:

 • Hasta ve hasta yakınları, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 • Hasta ve hasta yakınları, T.C. Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 • Hasta ve hasta yakınları, tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
 • Hasta ve hasta yakınları, tıbbi bakım ve tedavi süreci ile ilgili açıklamaları anlamakta güçlük çektiklerinde akla gelen tüm soruları sormalıdır.
 • Hasta ve hasta yakınları, randevu tarih ve saatine bağlı kalmalı ve değişiklikleri ilgili birimlere bildirmeli; böylece gecikmeleri önleyip diğer hastaların daha önce hizmet almasını sağlayabilirler.
 • Alınan sağlık hizmetinin mali sorumluluğu hasta ve hasta yakınlarına aittir.
 • Hasta ve hasta yakınları, hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hasta ve hasta yakınları, hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

Tedavisi ile ilgili önerilere uyma:

 • Hasta ve hasta yakınları, tedavi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
 • Hasta ve hasta yakınları, hastanın tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
 • Hasta ve hasta yakınları, sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadıklarını belirtmeleri gerekir.
 • Hasta ve hasta yakınları, tedavi ve izlem sürecinde karşılaştıkları beklenmedik gelişmeleri sağlık çalışanlarına bildirmelidir.
 • Hasta ve hasta yakınları, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendileri sorumludur.
Bottom Logo

Özel Devakent Hastanesi 2010 yılında faaliyetine başlamış, aynı yıl TSE Kalite Belgesi İSO 9001:2008'i almaya hak kazanmıştır.

Alanında uzman doktorları, bilgi ve birikimlerini yakın ilgi ile birleştiren sağlık personeli ve yüksek sağlık standartları ile hizmet vermektedir.

Sosyal Ağlar:

BİZE ULAŞIN

 • Adres:

  Merkez Otobüs Durağı Arkası Merkez / KAHRAMANMARAŞ

 • İletişim:

   +90 344 225 83 00

   +90 344 225 83 03

   bilgi@devakent.com.tr